JACON AB VVS- och energikonsulttjänster ingår i FLK Sverige AB

 

Hej,

Jag vill hälsa er välkomna till FLK Sverige AB där jag kan erbjuda er mina VVS- och energikonsulttjänster i fortsättningen.

Besök gärna vår hemsida http://www.flk.se

 

I praktiken innebär det att ni nu når mig på FLK i Karlshamn, Erik Dahlbergsvägen 21, 374 37 Karlshamn

Kontor telefon nr 0454-30 34 30.

Mobil 0708 -18 12 20

eller emaila mig på

kjell.jacobsson ”at” flk.se Byt ut ”at” mot @

 

Jag ser fram emot ett fortsatt fint samarbete och hälsar samtidigt nya kunder välkommna.

 

Med vänlig hälsning

Kjell Jacobsson

 

 

Pressmeddelande

 

FLK Sverige AB och Jacon AB, har avtalat om förvärv, vilket innebär att FLK Sverige AB förvärvar den operativa verksamheten i Jacon AB, samt rättigheterna till namnet. Verksamheten kommer från och med den 1 januari 2011 att bedrivas i FLK Sverige AB´s regi.

 

Vår befintliga verksamhet i Karlshamn kommer att stärkas genom förvärvet, då vi trots att vi utför uppdrag i samma bransch kompletterar varandra vad gäller kunder och geografiskt verksamhetsområde. Genom att samordna våra resurser kan vi erbjuda våra kunder en ännu mera komplett produktportfölj. Vi kan också samordna administrativa tjänster och skapa en jämnare beläggning för våra konsulter och konstruktörer. På sikt kommer detta att ge oss möjlighet att växa ytterligare i Karlshamn, säger FLKs VD Nils Zinn.

 

Jag kommer att fortsätta att ge samma snabba och flexibla service åt de kunder som Jacon  jobbat tillsammans med under lång tid. Genom sammanslagningen kommer dessa kunder också att få tillgång till FLKs stora organisation och nätverk av konsulter och specialister. Det är min övertygelse att samgåendet kommer att vara positivt för alla parter, säger Kjell Jacobsson som ser fram emot att ta ansvar för FLKs Karlshamnskontor.

 

FLK är ett personalägt konsultföretag med huvudkontor i Växjö och med kontor i Jönköping, Värnamo, Ljungby, Karlshamn och Karlskrona. 

FLKs basverksamhet är projektering av VVS-anläggningar, man bedriver också specialistrådgivning/projektering inom styr, gas (medicinsk gas m.m.), inneklimat, ljud, energi, kyla och miljö.

FLK startade 1934 och idag, drygt 75 år senare, är FLK ett av Sveriges ledande rådgivande ingenjörsföretag inom VVS/inneklimat med verksamhetsområde primärt i hela södra Sverige. FLK har under åren skapat och besitter en omfattande kompetens- och kunskapsbank med ett arkivsystem där samtliga utförda uppdrag finns lagrade ända sedan starten 1934. Optimal samordning av FLKs totala resurser och samarbete mellan regioner och kontor medför att erfarenhetsåterföring tillhör ett av nyckelorden inom FLK. Givetvis innebär FLKs långa verksamhetsperiod i branschen att företaget har mängder av referensobjekt att hänvisa till.

FLKs verksamhet i Karlshamn startade 1961 och bildar idag tillsammans med vårt kontor i Karlskrona en avdelning med ett komplett erbjudande inom byggnadsinstallationer i Blekingeregionen.

För närvarande har bolaget drygt 50 medarbetare och omsatte 2009, 41 milj SEK.

 

Kjell Jacobsson började i konsultbranschen 1989, under sin långa karriär som VVS- och industrikonsult, har Kjell och på senare tid genom Jacon, hunnit med att skapa sig ett stort nätverk i branschen, allt ifrån bostadsrättsföreningar till processindustri. Kjell har också haft ett antal uppdrag inom offentlig sektor både mot kommunala bolag och landstinget. På senare år har verksamheten inriktats mot projektledning och energisidan, med bl.a. energioptimeringar och energideklarationer som specialistområde, han är också certifierad för att utföra energideklarationer. Kjell kommer närmast från ett VD uppdrag i Energioptimering Skandinavien AB.

 

Genom förvärvet av Jacon och samarbetet med Kjell Jacobsson ser vi fram emot ett starkt ledarskap där hela personalens kompetens skall kommer kunden till godo. Kjell tillför dessutom ett marknadskunnande och en specialistkompetens inom området energi som vi tidigare saknat på vårt kontor i Karlshamn. Det är vår förhoppning att befintliga och nya kunder skall uppskatta de kärnvärden FLK står för och som varit grunden för detta förvärv och omorganisation.

 

 

Mera information kan erhållas från:

Nils Zinn VD för FLK, 0470 700 912 eller 070 932 09 12

Kjell Jacobsson, 0708 181 220